Zobrazované čísla pochádzajú od mobilných operátorov: Slovak Telekom a O2 Slovakia, s.r.o.