Zobrazované čísla pochádzajú od mobilných operátorov: Slovak Telekom a Telefonica O2 Slovakia s.r.o.