Nemcová Mária

Piešťanská 11, 04011 Košice

Slovak Telekom, a. s.