D-V SK, s.r.o.

Hálkova 3, 01001 Žilina

Slovak Telekom, a. s.