Nemcová Mária

Plavnica 164, 06545 Plavnica

Slovak Telekom, a. s. - mobilná sieť