COM SK s.r.o.

Lazovná 72, 97401 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a. s.