Beňadiková Bernardína

Rudnianska Lehota 113, 97226 Rudnianska Lehota