F.T. SK, s.r.o.

Oravský Biely Potok 260, 02742 ORAVSKÝ BIELY POTOK