Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Zvolenská 27, 97405 Banská Bys

 
052 / 2448196 - Odbor sociálnych vecí a rodiny17.11 12, 6401 Stará Ľubo

045 / 2444999 - Ústredňa - InformatorA.T. Sytni 1180, 96958 B.Štiavnic
045 / 2444101 - Sekretariát riaditeľa045 / 2444120 - Osobný úrad045 / 2444130 - Oddelenie kontroly045 / 2444150 - Oddelenie informatiky analýz ...045 / 2444170 - Oddelenie finančné045 / 2444300 - Odbor služieb zamestnanosti045 / 2444500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny045 / 2444220 - Odbor ESF045 / 2444190 - Oddelenie hospodárskej správy031 / 2440999 - Ústredňa resp. Informator - odbor zamestnanostiÁdorská 41, 92901 Dunajská S
031 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa - ÚPSVaR031 / 2440120 - Osobný úrad031 / 2440130 - Oddelenie kontroly031 / 2440181 - Oddelenie ekonomických vecí - pohľadávky041 / 2449826 - Odbor sociálnych vecí a rodinyAndreja Hl 8, 022 01 Čadca
045 / 2447100 - Vysunuté pracovisko Nová BaňaBernolákov 11, 968 01 Nová Baňa
048 / 2443300 - Odbor služieb zamestnanostiBoženy Něm 12, 97701 Brezno
048 / 2443310 - Oddelenie informačných sprostredkovateľských a poradenských služieb048 / 2443303 - EURES031 / 2442117 - Vedúci pracoviska ÚPSVaR v ŠamoríneBratislavs 35, 93101 Šamorín
042 / 2443310 - Detašované pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiBratislavs 380 - 31, 018 41 Dubnica na
042 / 2443510 - Detašované pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny045 / 2448100 - Detašované pracovisko ŽarnovicaBystrická 53, 966 81 Žarnovica
054 / 4795268 - pracovisko SvidníkCentrálna 812 - 11, 089 01 Svidník
042 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorCentrum 13 - 17, 017 01 Považská B
042 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa042 / 2440120 - Osobný úrad042 / 2440130 - Oddelenie kontroly042 / 2440150 - Oddelenie informatiky analýz ...042 / 2440170 - Oddelenie finančné042 / 2440190 - Oddelenie hospodárskej správy042 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti042 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny047 / 2450999 - Ústredňa resp. InformatorČerenčians 18, 97901 Rimavská S
047 / 2450111 - Sekretariát riaditeľa047 / 2450120 - Osobný úrad047 / 2450130 - Odbor kontroly047 / 2450150 - Odbor informatiky analýz ...047 / 2450170 - Odbor ekonomiky047 / 2450300 - Odbor služieb zamestnanosti057 / 2442999 - Ústredňa resp. InformatorCintroríns 657 - 2, 6801 Medzilabor
057 / 2442150 - Odbor informatiky analýz ...057 / 2442310 - Odbor služieb zamestnanosti057 / 2442100 - Odbor sociálnych vecí a rodiny045 / 2442352 - Odbor SZ informačno-poradenské a sprostredkovateľské službyČSA 2190 - 3, 96301 Krupina
045 / 2442410 - Odbor SZ služby zamestnávateľom045 / 2442472 - Odbor SZ služby zamestnateľnosti045 / 2442706 - Odbor SVaR pomoc v hmotnej núdzi045 / 2442722 - Odbor SVaR štátne sociálne dávky045 / 2442731 - Odbor SVaR sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela045 / 2442741 - Odbor SVaR peňaž. príspevky na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP047 / 2447360 - Vysunuté pracoviskoDaxnerova 326, 98101 Hnúšťa
054 / 2441500 - riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodinyDlhý rad 16, 085 71 Bardejov
054 / 2441510 - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi054 / 2441550 - oddelenie štátnych sociálnych dávok054 / 2441600 - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately054 / 2441640 - oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP054 / 2440120 - osobný úradDlhý rad 17, 085 71 Bardejov
054 / 2440300 - riaditeľ odboru služieb zamestnanosti054 / 2440310 - oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb054 / 2440400 - oddelenie služieb zamestnávateľom054 / 2440450 - oddelenie služieb zamestnateľnosti054 / 2440220 - oddelenie ESF054 / 2440130 - oddelenie kotroly054 / 2440190 - oddelenie hospodárskej správy054 / 2440170 - oddelenie finančné054 / 2440020 - oddelenie infromatiky analýz a štatistických zisťovaní054 / 2440670 - oddelenie posudkových činností045 / 2446100 - Vysunuté pracovisko KremnicaDolná 95 - 58, 967 01 Kremnica
052 / 2442111 - Ústredňa resp. InformatorDr. Alexan 61, 060 01 Kežmarok
052 / 2442124 - Sekretariát riaditeľa052 / 2442403 - Osobný úrad052 / 2442406 - Oddelenie kontroly052 / 2442413 - Oddelenie kontroly052 / 2442204 - Oddelenie informatiky analýza štat. zisťovaní052 / 2442401 - Oddelenie finančné052 / 2442106 - Odbor služieb zamestnanosti052 / 2442308 - EURES052 / 2442305 - oddelenie IPaSS052 / 2442309 - oddelenie služieb zamestnávateľom052 / 2442306 - oddelenie služieb zamestnateľnosti052 / 2442103 - Odbor sociálnych vecí a rodiny052 / 2442609 - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi052 / 2442207 - oddelenie štátnych sociálnych dávok052 / 2442217 - oddelenie SPO detí a soc.kurately052 / 2442610 - oddelenie posudkových činností a PP na kompenzáciu dôsledkov ŤZP052 / 2442410 - oddelenie ESF058 / 2441110 - Krízový manažment BOZP POErnesta Ró 49, 048 01 Rožňava
058 / 2441601 - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately052 / 2446195 - InformátorFarbiarska 57, 6401 Stará Ľubo
052 / 2446101 - Sekretariát riaditeľa052 / 2446121 - Osobný úrad052 / 2446130 - Oddelenie kontroly052 / 2446151 - Oddelenie informatiky analýz a štatických zisťovaní052 / 2446171 - Oddelenie ekonomiky052 / 2446311 - Odbor služieb zamestnanosti034 / 2441329 - Odd. informačno-poradenských a sprostredkovateľských služiebGorkého 2, 90901 Skalica
034 / 2441522 - Odd. pomoci v hmotnej núdzi034 / 2441560 - Odd. štátnych sociálnych dávok034 / 2441608 - Odd. soc. právnej ochrany a prevencie034 / 2441645 - Odd. peňažných prísp. Na kompenzáciu soc. Dôsledkov ŤZP053 / 2443195 - SpojovateľkaHlavná 1, 5601 Gelnica
053 / 2443500 - Vedúca detašovaného pracoviska053 / 2443310 - Odbor služieb zamestnanosti053 / 2443600 - Odbor sociálnych vecí a rodiny053 / 2443670 - Posudková činnosť056 / 244 4 300 - Detašované pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiHlavná 105, 077 01 Kráľovský
056 / 244 4 500 - Detašované pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny037 / 2442650 - Vysunuté pracovisko OSVR VrábleHlavná 1221, 95201 Vráble
037 / 2442341 - Vysunuté pracovisko služieb zamestnanosti Vráble047 / 2445347 - Vysunuté pracoviskoHlavná 160, 98021 Bátka
054 / 2444999 - Ústredňa resp. InformatorHlavná 26, 9101 Stropkov
054 / 2444101 - Sekretariát riaditeľa054 / 2444120 - Osobný úrad054 / 2444130 - Odbor kontroly054 / 2444150 - Odbor informatiky analýz ...054 / 2444170 - Odbor ekonomiky054 / 2444303 - Odbor služieb zamestnanosti054 / 2444516 - Odbor sociálnych vecí a rodiny047 / 2446350 - Vysunuté pracoviskoHlavná 79, 98035 Gemerský J
02 / 20451516 - ODD. POMOCI V HMOTNEJ NÚDZE - STUPAVAHLAVNÁ 9, 90031 STUPAVA
02 / 20451517 - ODD. POMOCI V HMOTNEJ NÚDZE - STUPAVA02 / 20451558 - REF. ODD.ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY - STUPAVA02 / 20451645 - ODD. PEŇAŽ. PRÍSPEVKOV NA KOMP. SOC. DOSLEDKOV ZŤP A POSUD. ČINNOSTÍ - STUPAVA041 / 2440999 - Ústredňa - InformatorHurbanova 16, 1001 Žilina
041 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa041 / 2440120 - Osobný úrad041 / 2440130 - Oddelenie kontroly041 / 2440160 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní041 / 2440170 - Oddelenie finančné041 / 2440200 - Odbor služieb zamestnanosti041 / 2440300 - Odbor sociálnych vecí a rodiny034 / 2443333 - Odd. informačno-poradenských a sprostredkovateľských služiebHviezdosla 17, 90851 Holíč
034 / 2443523 - Odd. pomoci v hmotnej núdzi034 / 2443561 - Odd. štátnych sociálnych dávok034 / 2443611 - Odd. soc. právnej ochrany a prevencie054 / 2442311 - pracovisko GiraltovceHviezdosla 3, 087 01 Giraltovce
052 / 2441999 - Vysunuté pracovisko (OSZ OSVaR)Hviezdosla 33, 5921 Svit
032 / 2442130 - Oddelenie kontrolyHviezdosla 36, 915 01 Nové Mesto
032 / 2442150 - Oddelenie IAaŠZ032 / 2442170 - Oddelenie finančné032 / 2442500 - Odbor sociálnych vecí032 / 2441111 - InformátorHviezdosla 40, 915 01 Nové Mesto
032 / 2441101 - Sekretariát riaditeľa032 / 2441120 - Osobný úrad032 / 2441300 - Odbor služieb zamestnanosti056 / 244 5 170 - Oddelenie finančnéJ. Záborsk 8, 075 01 Trebišov
056 / 244 5 190 - Oddelenie hospodárskej správy056 / 244 5 220 - Oddelenie projekrov ESF056 / 244 5 400 - Oddelenie služieb zamestnanisti044 / 2441320 - oddelenie IPSSJ.D.Matejo 542, 3301 Liptovský
044 / 2441520 - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi044 / 2441557 - oddelenie štátnych sociálnych dávok044 / 2441645 - oddelenie PP a ŤZP033 / 2440999 - ÚstredňaJána Bottu 4, 917 01 Trnava
033 / 2440101 - Kancelária riaditeľa033 / 2440220 - Odd. ESF a projekt. Riadenia033 / 2440303 - EURES033 / 2440304 - EURES033 / 2440410 - Voľné pracovné miesta - zamestnávatelia033 / 2440311 - Odd. informačno-porad. a sprostredkovateľských služieb033 / 2440400 - Odd. služieb zamestnávateľom033 / 2440450 - Odd. služieb zamestnateľnosti033 / 5521016 - fax033 / 5521539 - fax033 / 2442999 - ústredňa - Detašované pracoviskoJarmočná 3, 920 01 Hlohovec
033 / 7421311 - Detašované pracovisko - fax041 / 2445800 - Odbor služieb zamestnanostiJašíková 178, 023 54 Turzovka
041 / 2445807 - Odbor sociálnych vecí a rodiny02 / 20446800 - vedúci oddelenia sociálnych vecí BA IIIJunácka 1, 831 04 Bratislava
035 / 2440999 - Ústredňa - Nové ZámkyKapisztóry 1, 94036 Nové Zámky
035 / 2440410 - Nahlasovanie voľných prac. Miest02 / 20448800 - vedúci oddelenia služieb zamestnanosti BA IVKarloveská 2, 841 04 Bratislava
02 / 20448801 - vedúci oddelenia sociálných vecí BA IV053 / 2444999 - Vysunuté pracoviskoKluknava , 5351 Kluknava
035 / 2446552 - Vysunuté pracovisko HurbanovoKomárňansk 177, 94701 Hurbanovo
035 / 2445551 - Vysunuté pracovisko KolárovoKostolné n 32, 94603 Kolárovo
033 / 2441999 - Ústredňa - InformatorKrajinská 5053 - 13, 921 01 Piešťany
033 / 2441101 - Sekretariát riaditeľa033 / 2441121 - Osobný úrad033 / 2441130 - Odbor kontroly033 / 2441150 - Odbor informatiky analýz ...033 / 2441170 - Odbor ekonomiky033 / 2441300 - Odbor služieb zamestnanosti033 / 2441500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny033 / 7740489 - ÚPSVaR Piešťany - fax048 / 2444511 - Pracovisko HeľpaKrížna 812 - 2, 97668 Heľpa
057 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorKukorellih 1, 066 70 Humenné
057 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa057 / 2440120 - Osobný úrad057 / 2440130 - Odbor kontroly057 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...057 / 2440170 - Odbor ekonomiky057 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti057 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny053 / 2442195 - SpojovateľkaKupelna 9, 5342 Krompachy
053 / 2442500 - Vedúca detašovaného pracoviska053 / 2442311 - Infor. sprostredkovateľské a poradenské služby053 / 2442511 - Pomoc v hmotnej núdzi053 / 2442551 - Štátne sociálne dávky053 / 2442605 - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela053 / 2442641 - Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP02 / 20450800 - vedúci oddelenia sociálnych vecí BA VKutlíková 17, 851 02 Bratislava
02 / 20450835 - vedúca oddelenia služieb zamestnanosti BA V02 / 20453195 - Ústredňa resp. InformatorKysucká 14, 90301 Senec
02 / 20453150 - Referát informatiky analýz ...02 / 20453300 - Odbor služieb zamestnanosti02 / 20453500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny036 / 2440101 - Sekretariát riaditeľaĽ. Štúra 53, 93403 Levice
036 / 2440120 - Osobný úrad036 / 2440130 - Oddelenie kontroly036 / 2440190 - Oddelenie hospodárskej správy036 / 2440152 - Oddelenie informatiky analýz a štatistckých zisťovaní036 / 2440170 - Oddelenie finančné036 / 2440311 - Odbor služieb zamestnanosti036 / 2440501 - Odbor sociálnych vecí a rodiny047 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorLehára 18, 98401 Lučenec
047 / 2440101 - Kancelária riaditeľa047 / 2440120 - Osobný úrad047 / 2440130 - Oddelenie kontroly047 / 2440150 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní047 / 2440170 - Oddelenie finančné047 / 2000190 - Oddelenie hospodárskej správy047 / 2440220 - Odbor ESF a PR041 / 2446100 - Detašované prac. I. stupňa Kysucké Nové MestoLitovelská 670, 2401 Kysucké No
045 / 2440999 - Ústredňa resp. InformátorM. R. Štef 22, 96009 Zvolen
045 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa045 / 2440121 - Osobný úrad045 / 2440134 - Oddelenie kontroly045 / 2440191 - Oddelenie hospodárskej správy045 / 2440174 - Oddelenie finančné045 / 2440181 - Oddelenie finančné správa pohľadávok045 / 2440255 - Odbor Európskeho sociálneho fondu056 / 244 6 200 - InformátorM. R. Štef 23, 075 01 Trebišov
056 / 244 6 101 - Sekretariát riaditeľa056 / 244 6 120 - Osobný úrad056 / 244 6 130 - Oddelenie kontroly056 / 244 6 150 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní056 / 244 6 300 - Odbor služieb zamestnanosti056 / 244 6 310 - Oddelenie sprostredkovateľskych služieb056 / 244 6 360 - Oddelenie poradenstva a vzdelavania056 / 244 6 500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny056 / 244 6 510 - Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi056 / 244 6 550 - Oddelenie štátnych sociálnych dávok056 / 244 6 600 - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately056 / 244 6 640 - Oddelenie peňažných .príspevkov na kompenzáciu ŤZP056 / 244 6 670 - oddelenie posudkových činností044 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorM.M.Hodžu 30, 3180 Liptovský
044 / 2440101 - sekretariát044 / 2440120 - osobný úrad044 / 2440130 - oddelenie kontroly044 / 2440150 - oddelenie informatiky044 / 2440170 - finančné oddelenie044 / 2440303 - EURES044 / 2440310 - oddelenie IPSS044 / 2440400 - odd. služieb zamestnávateľom044 / 2440510 - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi044 / 2440550 - oddelenie štátnych sociálnych dávok044 / 2440600 - oddelenie sociálno-právnej ochrany a prevencie044 / 2440640 - oddelenie PP a ŤZP044 / 2440670 - oddelenie posudkových činností032 / 2440111 - Ústredňa - InformatorM.R. Štefá 20, 911 01 Trenčín
032 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa032 / 2440120 - Osobný úrad032 / 2440130 - Odbor kontroly032 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...032 / 2440170 - Odbor ekonomiky032 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti032 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny047 / 2451101 - Sekretariát riaditeľaMadácha 2, 99001 Veľký Krtí
047 / 2451120 - Osobný úrad047 / 2451130 - Odbor kontroly047 / 2451150 - Odbor informatiky analýz ...047 / 2451170 - Odbor ekonomiky047 / 2451300 - Odbor služieb zamestnanosti047 / 2451500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny041 / 2448804 - Ústredňa resp. InformatorMatičné ná 1617, 022 01 Čadca
041 / 2448859 - Sekretariát riaditeľa041 / 2448846 - Osobný úrad041 / 2448830 - Odbor kontroly041 / 2448833 - Odbor informatiky analýz ...041 / 2448844 - Odbor ekonomiky041 / 2448848 - Odbor služieb zamestnanosti043 / 2447300 - Detašované pracovisko - Úsek služieb zamestnanostiMedvedzie 132, 2744 Tvrdošín
043 / 2447500 - Detašované pracovisko - Úsek sociálnych vecí a rodiny056 / 2441306 - Odbor služieb zamestnanostiMichalovsk 55, 073 01 Sobrance
056 / 2441506 - Odbor sociálnych vecí a rodiny042 / 2445310 - Detašované pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiMierové ná 3, 019 01 Ilava
042 / 2445600 - Detašované pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny033 / 2443101 - Ústredňa resp. InformatorMoyzesova 2, 90201 Pezinok
033 / 2443101 - Sekretariát riaditeľa033 / 2443120 - Osobný úrad033 / 2443130 - Oddelenie kontroly033 / 2443150 - Referát informatiky analýz ...033 / 2443170 - Finančné oddelenie033 / 2443310 - Odbor služieb zamestnanosti033 / 2443510 - Odbor sociálnych vecí a rodiny043 / 2441150 - Odbor informatiky analýz ...Mudroňova 22, 3601 Martin
043 / 2441500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny052 / 2440101 - Sekretariát riaditeľaNábrežie J 439 - 16, 5801 Poprad
052 / 2440120 - Osobný úrad052 / 2440130 - Oddelenie kontroly052 / 2440150 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní052 / 2440170 - Oddelenie finančné052 / 2440190 - Oddelenie hospodárskej správy052 / 2440922 - Oddelenie ESF a projektového riadenia052 / 2440933 - Odbor služieb zamestnanosti (OSZ)052 / 2440955 - Odbor sociálnych vecí a rodiny (OSVaR)037 / 2441310 - Ved.odd.informačno-poradenských a sprostredkovateľských služiebNábrežie m 1, 94901 Nitra
037 / 2441303 - EURES037 / 2441411 - Nahlasovanie voľných prac. miest053 / 2445999 - Vysunuté pracoviskoNálepkovo , 5333 Nálepkovo
043 / 2445999 - Ústredňa resp. InformatoNám. A. Be 381 - 4, 2901 Námestovo
043 / 2445101 - Sekretariát riaditeľa043 / 2445120 - Osobný úrad043 / 2445130 - Oddelenie kontroly043 / 2445150 - Oddelenie informatiky analýz ...043 / 2445170 - Oddelenie finančné043 / 2445190 - Oddelenie hospodárskej správy043 / 2445303 - EURES043 / 2445300 - Odbor služieb zamestnanosti043 / 2445500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny043 / 2445220 - Odbor riadenia ESF047 / 2448500 - Odbor sociálnych vecí a rodinynám. M. To 2, 97901 Rimavská S
035 / 2444999 - Ústredňa - InformátorNám. M.R.Š 9, 94501 Komárno
035 / 2443101 - Sekretariát riaditeľa035 / 2443120 - Osobný úrad035 / 2443130 - Oddelenie kontroly035 / 2443150 - Oddelenie informatiky analýz ...035 / 2443170 - Oddelenie ekonomické035 / 2444301 - Odbor služieb zamestnanosti035 / 2444502 - Odbor sociálnych vecí a rodiny052 / 2449330 - DP Podolínec - oddelenie informačno-poradenských a SSNám. Mariá 4, 6506 Podolínec
052 / 2449520 - Detašované pracovisko Podolínec - odd PHN051 / 2441502 - Odbor sociálnych vecí a rodinyNám. mieru 2, 8028 Prešov
057 / 2445999 - Ústredňa resp. InformatorNám. Slobo 5, 093 22 Vranov n.
057 / 2445101 - Sekretariát riaditeľa057 / 2445120 - Osobný úrad057 / 2445130 - Oddelenie kontroly057 / 2445150 - Oddelenie informatiky analýz ...057 / 2445170 - Odbor ekonomiky057 / 2445311 - Odbor služieb zamestnanosti057 / 2445503 - Odbor sociálnych vecí a rodiny051 / 2442300 - Úsek služieb zamestnanostiNám. Slobo 87, 8301 Sabinov
051 / 2442500 - Úsek sociálnych vecí a rodinyNám. Slobo 87, 8302 Sabinov
038 / 2442999 - Ústredňa resp. InformatorNám. SNP 151 - 6, 95801 Partizánsk
038 / 2442101 - Sekretariát riaditeľa038 / 2442120 - Osobný úrad038 / 2442130 - Odbor kontroly038 / 2442150 - Odbor informatiky analýz ...038 / 2442170 - Odbor ekonomiky038 / 2442300 - Odbor služieb zamestnanosti038 / 2442500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny041 / 2442313 - Pracovisko RajecNám. SNP 2, 1501 Rajec
056 / 244 7 311 - Vysunuté pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiNám. sv. C 48, 078 01 Sečovce
056 / 244 7 510 - Vysunuté pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny041 / 2444314 - Pracovisko VarínNám. Sv. F 1002, 1303 Varín
044 / 2443670 - Oddelenie posudkových činnostíNám.slobod 24, 3401 Ružomberok
044 / 2443500 - Riaditeľ Odboru sociálnych vecí044 / 2443501 - Vecný spravca044 / 2443510 - Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi044 / 2443550 - Oddelenie štátnych sociálnych dávok044 / 2443600 - Odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately044 / 2443610 - Referát poradensko-psychologických služieb044 / 2443640 - Odd. peňaž. príspevkov na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP044 / 2443101 - Sekretariát riaditeľaNám.slobod 9, 3401 Ružomberok
044 / 2443110 - Úsek krízového manažmentu044 / 2443111 - Spojovateľka044 / 2443120 - Osobný úrad044 / 2443130 - Oddelenie kontroly044 / 2443150 - Oddelenie informatiky analýz...044 / 2443170 - Oddelenie finančné a hospodárskej správy044 / 2443230 - Oddelenie Európskeho sociálneho fondu044 / 2443300 - Riaditeľ Odboru služieb zamestnanosti044 / 2443303 - EURES044 / 2443310 - Oddelenie informačných sprostredkovateľských služieb044 / 2443400 - Oddelenie služieb zamestnateľnosti046 / 2442310 - koordinátor pracoviskaNámestie B 24, 97251 Handlová
046 / 2442311 - odbor služieb zamestnanosti046 / 2442550 - odbor sociálnych vecí a rodiny053 / 2446933 - Detašované pracovisko - Úsek služieb zamestnanostiNámestie M 59, 5401 Levoča
053 / 2446955 - Detašované pracovisko - Úsek sociálnych vecí a rodiny056 / 244 3 310 - Vysunuté pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiNámestie p 1, 076 43 Čierna nad
056 / 244 3 510 - Vysunuté pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny043 / 2444999 - Ústredňa resp. InformatorNámestie s 1, 2601 Dolný Kubí
043 / 2444101 - Sekretariát riaditeľa043 / 2444120 - Osobný úrad043 / 2444130 - Odd. kontroly043 / 2444150 - Odd. informatiky analýz ...043 / 2444170 - Odd. finančné043 / 2444300 - Odbor služieb zamestnanosti043 / 2444311 - - odd. IPSS043 / 2444451 - - odd. služieb zamestnateľnosti043 / 2444401 - - odd. služieb zamestnávateľom043 / 2444303 - - EURES043 / 2444500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny043 / 2444511 - - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi043 / 2444551 - - oddelenie štátnych soc. dávok043 / 2444601 - - odd. sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately043 / 2444604 - - ref. poradenskopsychologických služieb043 / 2444641 - - odd. peňaž. príspevkov pre ŤZP občanov043 / 2444671 - - odd. posudkových činností046 / 2441311 - koordinátor pracoviskaNámestie S 174 - 24, 973 71 Nováky
046 / 2441310 - odbor služieb zamestnanostiNámestie S 174 - 24, 974 71 Nováky
046 / 2441511 - odbor sociálnych vecí a rodinyNámestie S 174 - 24, 975 71 Nováky
045 / 2441303 - Odbor SZ EURESNámestie S 35 - 48, 96008 Zvolen
045 / 2441323 - Odbor SZ informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby045 / 2441410 - Odbor SZ služby zamestnávateľom045 / 2441451 - Odbor SZ služby zamestnateľnosti045 / 2441512 - Odbor SVaR pomoc v hmotnej núdzi045 / 2441553 - Odbor SVaR štátne sociálne dávky045 / 2441604 - Odbor SVaR sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela045 / 2441611 - Odbor SVaR poradensko-psychologické služby045 / 2441641 - Odbor SVaR peňaž. príspevky na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP045 / 2441672 - Odbor SVaR posudkové činnosti043 / 2440999 - Ústredňa - InformatorNovomeskéh 4, 3601 Martin
043 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa043 / 2440120 - Osobný úrad043 / 2440130 - Odbor kontroly043 / 2440170 - Odbor ekonomiky043 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti053 / 2440101 - Sekretariát riaditeľaOdborárov 53, 5221 Spišská No
053 / 2440999 - Spojovateľka053 / 2441120 - Osobný úrad053 / 2440150 - Oddelenie informatiky analýz a štat. zisťovaní053 / 2441130 - Oddelenie kontroly a právnych vzťahov053 / 2441190 - Oddelenie hospodárskej správy053 / 2441170 - Oddelenie finančné031 / 2443118 - Vedúci pracoviska ÚPSVaR vo Veľkom MederiOkočská 1, 93201 Veľký Mede
058 / 2442523 - koordinátor pracoviskaOkružná 428, 048 01 Plešivec
031 / 2447999 - Ústredňa - Detašované pracoviskoP. Pázmány 52 - 21, 92701 Šaľa
056 / 2442305 - Odbor služieb zamestnanostiP.O.Hviezd 66, 079 01 Veľké Kapu
056 / 2442505 - Odbor sociálnych vecí a rodiny057 / 2441999 - Ústredňa resp. InformatorPartizánsk 1057, 069 01 Snina
057 / 2441105 - vedúca úseku DP02 / 20447600 - Informátor BA IIIPekná cest 6 - B, 830 04 Bratislava
02 / 20447800 - vedúci oddelenia služieb zamestnanosti BA III047 / 2001999 - Ústredňa resp informátor UPSVR Lučenec budovaPetőfiho 39, 98401 Lučenec
047 / 2441300 - Odbor služieb zamestnanosti047 / 2441500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny052 / 2445805 - Detašované pracovisko - Odbor služieb zamestnanosti Spišská BeláPetzvalová 37, 059 01 Spišská Be
055 / 2442670 - Oddelenie posudkových činnostíPopradská 74, 040 11 Košice
048 / 2442195 - PodateľňaRázusova 40, 97701 Brezno
048 / 2442101 - Sekretariát riaditeľa048 / 2442120 - Osobný úrad048 / 2442130 - Oddelenie kontroly048 / 2442150 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní048 / 2442170 - Oddelenie ekonomiky048 / 2442220 - Oddelenie ESF048 / 2442400 - Oddelenie nástrojov APTP048 / 2442500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny048 / 2442510 - Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi048 / 2442550 - Oddelenie štátnych sociálnych dávok048 / 2442600 - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately048 / 2442640 - Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu048 / 2442670 - Oddelenie posudkových činností056 / 244 8 310 - Vysunuté pracovisko - Odbor služieb zamestnanostiRužová 1, 076 31 Streda nad
056 / 244 8 511 - Vysunuté pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny051 / 2443511 - Detašované pracovisko LipanySabinovská 2, 8271 Lipany
058 / 2440999 - ÚstredňaŠafárikova 112, 048 01 Rožňava
058 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa056 / 2440199 - Ústredňa resp. InformatorSaleziánov 1, 071 01 Michalovce
056 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa056 / 2440120 - Osobný úrad056 / 2440130 - Odbor kontroly056 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...056 / 2440170 - Odbor ekonomiky056 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti056 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny038 / 2440999 - Ústredňa - InformatorŠkultétyho 1577 - 8, 95621 Topoľčany
038 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa038 / 2440120 - Osobný úrad038 / 2440130 - Odbor kontroly038 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...038 / 2440170 - Odbor ekonomiky038 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti038 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny048 / 2440220 - Oddelenie projektového riadenia a financovania - vedúcaSkuteckého 39, 97405 Banská Bys
048 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti - riaditeľka048 / 2440310 - Oddelenie informačno-poradenských a sprostredk. služieb - vedúca048 / 2440400 - Oddelenie služieb zamestnávateľom - vedúca048 / 2440450 - Oddelenie služieb zamestnateľnosti - vedúca048 / 2440303 - Referát EURES048 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny - riaditeľka048 / 2440550 - Oddelenie štátnych sociálnych dávok - vedúca048 / 2440510 - Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - vedúca048 / 2440600 - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - vedúca048 / 2440616 - Referát poradensko-psychologických služieb048 / 2440640 - Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - vedúci048 / 2440670 - Oddelenie posudkových činností - vedúca048 / 2440111 - Informátor037 / 2443350 - Ved.DP Zlaté MoravceSládkovičo 3, 95301 Zlaté Mora
038 / 2443999 - Ústredňa resp. Informator - Detašované pracoviskoSládkovičo 60, 95701 Bánovce n
051 / 2440194 - Ústredňa - InformatorSlovenská 87, 8028 Prešov
051 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa051 / 2440120 - Osobný úrad051 / 2440131 - Odbor kontroly051 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...051 / 2440170 - Odbor ekonomiky051 / 2440456 - Odbor služieb zamestnanosti045 / 2445100 - Úsek služieb zamestnanosti detašované pracoviskoSNP 122, 965 01 Žiar nad H
045 / 2445500 - Úsek sociálnych vecí a rodiny detašované pracovisko052 / 2443800 - Detašované pracovisko - Odbor služieb zamestnanosti Spišská Stará VesSNP 139, 061 01 Spišská St
035 / 2441111 - Odbor sociálnych vecí a rodiny - Detašované pracoviskoSNP 149, 94201 Šurany
035 / 2441999 - Odbor služieb zamestnanosti - Detašované pracovisko054 / 2443501 - pracovisko SvidníkSovietskyc 102, 089 01 Svidník
031 / 2444999 - Ústredňa resp. InformatorStaničná 5, 92401 Galanta
031 / 2444101 - Sekretariát riaditeľa031 / 2444120 - Osobný úrad031 / 2444130 - Odbor kontroly031 / 2444150 - Odbor informatiky analýz ...031 / 2444170 - Odbor ekonomiky031 / 2444300 - Odbor služieb zamestnanosti031 / 2444500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny055 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorStaničné n 9, 042 11 Košice
055 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa055 / 2440102 - Kancelária riaditeľa055 / 2440303 - EURES055 / 2440120 - Osobný úrad055 / 2440130 - Odbor kontroly055 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...055 / 2440170 - Odbor ekonomiky055 / 2440200 - Referát všeobecnej správy055 / 2440171 - Finančné oddelenie055 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti055 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny055 / 2440222 - Oddelenie projektového riadenia042 / 2441999 - Ústredňa resp. InformatorŠtefánikov 820, 020 01 Púchov
042 / 2441311 - Úsek služieb zamestnanosti042 / 2441500 - Úsek sociálnych vecí a rodiny037 / 2440999 - ÚstredňaŠtefánikov 88, 94901 Nitra
037 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa037 / 2440110 - Krízový manažment BOZP PO CO US priestupkové konanie037 / 2440130 - Oddelenie kontroly037 / 2440300 - Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti037 / 2440450 - Ved.odd.služieb zamestnateľnosti037 / 2440400 - Ved.odd.služieb zamestnávateľom037 / 2440500 - Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny037 / 2440510 - Ved.odd.pomoci v hmotnej núdzi037 / 2440640 - ved.odd. PP na kompenzáciu soc.dôsledkovTZP občanov037 / 2440600 - Ved.odd.soc.-právnej ochrany detí a soc.kurately037 / 2440550 - Ved.odd.štátnych sociálnych dávok037 / 2440220 - Riaditeľ odboru ESF a PR034 / 2442325 - Odd. informačno-poradenských a sprostredkovateľských služiebŠtúrova 1328, 90841 Šaštín-Str
034 / 2442519 - Odd. pomoci v hmotnej núdzi034 / 2442556 - Odd. štátnych sociálnych dávok052 / 2444901 - Detašované pracovisko - Odbor sociálnych vecí a rodiny Spišská Stará VesŠtúrová 228, 061 01 Spišská St
045 / 2443371 - Odbor SZ informačno-poradenské a sprostredkovateľské službyŠtúrova 35, 96212 Detva
045 / 2443410 - Odbor SZ služby zamestnávateľom045 / 2443481 - Odbor SZ služby zamestnateľnosti045 / 2443757 - Odbor SVaR pomoc v hmotnej núdzi045 / 2443772 - Odbor SVaR štátne sociálne dávky045 / 2443781 - Odbor SVaR sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela045 / 2443791 - Odbor SVaR peňaž. príspevky na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP031 / 2441888 - Ústredňa resp. Informator - odbor sociálnych vecíŠtúrová 867, 92901 Dunajská S
046 / 2440999 - Ústredňa resp. InformatorŠumperská 1, 97101 Prievidza
046 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa046 / 2440120 - Osobný úrad046 / 2440130 - oddelenie kontroly046 / 2440150 - oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní046 / 2440170 - oddelenie finančné046 / 2440190 - oddelenie hospodárskej správy046 / 2440220 - oddelenieESF046 / 2440460 - Odbor služieb zamestnanosti046 / 2440522 - Odbor sociálnych vecí a rodiny036 / 2443111 - Odbor sociálnych vecí a rodiny - Detašované pracoviskoSv. Štefan 79, 94301 Štúrovo
036 / 2443999 - Odbor služieb zamestnanosti - Detašované pracovisko047 / 2444333 - Vysunuté pracovisko Tornaľaul. Mierov 147, 982 01 Tornaľa
043 / 2446311 - Vysunuté pracovisko - OZSul. SNP 227, 2801 Trstená
043 / 2446511 - Vysunuté pracovisko - OSV058 / 2445300 - Odbor služieb zamestnanostiul.gen. Vi 1103 - 4, 050 01 Revúca
058 / 2445310 - Oddelenie informačnoporadenských a sprostredkov. služieb058 / 2445400 - Oddelenie APTP zamestnávatelia058 / 2445450 - Oddelenie APTP občan058 / 2445500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny058 / 2445670 - Oddelenie posudkových činností058 / 2445510 - Oddelnie pomoci v hmotnej núdzi058 / 2445550 - Oddelenie štátnych sociálnych dávok058 / 2445640 - Oddelenie peňažných príspevkov na komp. soc. dôsl. ŤZP058 / 2445600 - Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately058 / 2444100 - Riaditeľkaul.Jilemni 92 - 36, 050 01 Revúca
058 / 2444110 - Úsek KM ochrany utajovaných skutočností PO a BOZP058 / 2444120 - Osobný úrad058 / 2444130 - Oddelenie kontroly058 / 2444150 - Oddelenie informatiky analýz ...058 / 2444170 - Oddelenie finančné058 / 2444190 - oddelenie hospodárskej správy058 / 2444222 - oddelenie ESF034 / 2440190 - Ústredňa resp. InformatorVajanského 17, 90501 Senica
034 / 2440101 - Sekretariát riaditeľa034 / 2440120 - Osobný úrad034 / 2440130 - Odbor kontroly034 / 2440150 - Odbor informatiky analýz ...034 / 2440170 - Odbor ekonomiky034 / 2440300 - Odbor služieb zamestnanosti034 / 2440500 - Odbor sociálnych vecí a rodiny02 / 20443704 - vedúci oddelenia služieb zamestnanosti BA IVazovova 7 - A, 811 02 Bratislava
02 / 20443701 - riaditeľka odboru sociálnych vecí BA I02 / 20443700 - InformátorVazovova 7 - A, 816 16 Bratislava
02 / 20443862 - Sekretariát riaditeľa02 / 20443853 - Odbor kontroly02 / 20443855 - Právne oddelenie02 / 20443834 - Osobný úrad02 / 20443891 - Odbor informatiky analýz ...02 / 20443882 - vedúci oddelenia inf. a sprostredkovateľských služieb BA I02 / 20443873 - vedúci oddelenia služieb zamestnanosti BA II02 / 20443801 - vedúci oddelenia sociálnych vecí BA II034 / 2444999 - ÚSTREDŇA-INFORMÁTORZÁHORÁCKA 2942 - 60A, 90101 MALACKY
034 / 2444101 - SEKRETARIÁT RIADITEĽA034 / 2444110 - KRÍZOVÝ MANAŽMENT OCHRANA UTAJOVANÝCH POŽIARNA OCHRANA BOZP034 / 2444115 - SPRÁVA POHĽADÁVOK034 / 2444130 - VED. ODD.KONTROLY034 / 2444121 - OSOBNÝ ÚRAD034 / 2444170 - VED.ODD. FINANČNÉ034 / 2444190 - VED. ODD.HOSPODÁRSKA SPRÁVA034 / 2444150 - VED. ODD. INFORMATIKY A ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ034 / 2444151 - ŠTATISTIK ODDELENIA INFORMATIKY A ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ - UPSVaR MA034 / 2444220 - VED. ODD. EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND034 / 2444300 - RIADITEĽ ODBORU SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI034 / 2444303 - EURES034 / 2444310 - VED. ODD.INFORMAČNO PORAD. A SPROSTRED. SLUŽIEB034 / 2444340 - VED. ODD. ATíVNA POLITIKA TRHU PRÁCE034 / 2444500 - RIADITEĽ ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY034 / 2444510 - VED. ODD.POMOC V HMOTNEJ NÚDZE034 / 2444550 - VED. ODD.ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY034 / 2444600 - VED. ODD.SOC.-PRÁV. OCHRANY DETÍ A SOC. KURATELY034 / 2444616 - REFERÁT PORADENSKO-PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB034 / 2444640 - VED.ODD. PEŇAŽ. PRÍSPEVKOV NA KOMP. SOC. DOSLEDKOV ZŤP A POSUD. ČINNOSTÍ034 / 2444671 - ODD. PEŇAŽ. PRÍSPEVKOV NA KOMP. SOC. DOSLEDKOV ZŤP A POSUD. ČINNOSTÍ043 / 2448311 - Vysunuté pracovisko - OZSZákamenné 746, 2956 Zákamenné
043 / 2448511 - Vysunuté pracovisko - OSVZákamenné 747, 2956 Zákamenné
041 / 2447100 - Detašované prac. I. stupňa BytčaZámok 104, 1401 Bytča
047 / 2443200 - Pracovisko PoltárŽelezničná 2, 98701 Poltár
047 / 2442200 - Pracovisko FiľakovoŽelezničná 5, 98601 Fiľakovo
058 / 2443644 - koordinátor pracoviskaZimná 126, 048 01 Dobšiná
048 / 2441101 - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - Sekretariát riaditeľaZvolenská 27, 97405 Banská Bys
048 / 2441120 - Osobný úrad - vedúca048 / 2441130 - Oddelenie kontroly - vedúca048 / 2441150 - Oddelenie informatiky analýz a štatistických zisťovaní - vedúci048 / 2441170 - Oddelenie finančné - vedúca048 / 2441190 - Oddelenie hospodárskej správy - vedúci048 / 2441111 - Informátor