LYCOS sro Trnavské sládovne

Sladovnícka 15, 91740 Trnava

 

033 / 59070 - prevoľba033 / 5513124 - operátorSladovnícka 15, 91700 Trnava
033 / 5907011Sladovnícka 15, 91701 Trnava
033 / 5513125 - sekretariát riaditeľa033 / 5513126 - ekonomický námestník033 / 5513128 - obchodný úsek033 / 5350931033 / 5513129 - ostatné čísla033 / 5341671033 / 5341672033 / 5513797